Privacy policy Racingnews365

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Racingnews365 worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Racingnews365 houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

Wanneer u zich aanmeldt op de website kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Racingnews365 te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. 

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Racingnews365 aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Racingnews365. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Racingnews365 account 

Met een Racingnews365 account kunt u eenvoudig op al onze digitale diensten inloggen.

Door middel van het account heeft Racingnews365 de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Racingnews365 legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op.

Doeleinden 

Racingnews365 gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Racingnews365 indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze  producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
 • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij Racingnews365 specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.

Beveiliging gegevens 

Racingnews365 maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.   

Gebruik van Cookies

De website van Racingnews365 maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies, voor eerder genoemde doeleinden

Wijzigingen 

Racingnews365 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 4 juli 2017.

De voordelen van een account:

 • Reageren op artikelen

 • Toegang tot exclusieve content

 • Win mooie prijzen met quizen en spellen

 • Profiteer van exclusieve voordelen